Meer flow in je werk? 2 toptips

Een populair woord van de laatste jaren is FLOW… Wat betekent flow en wat heb je eraan? Als ik aan het woord flow denk dan denk ik automatisch aan sport. De manier waarop sporters opgaan in hun prestatie en de hele wereld om hen heen vergeten.

Maar flow komt ook voor op de werkvloer. Sommige dagen vliegen voorbij terwijl andere dagen zo stroperig voorbij gaan dat er niets uit je handen lijkt te komen. Wat zorgt er nou voor dat de ene dag voorbij vliegt en de andere niet.

FLOW?!

Wat is flow eigenlijk? Onze goede vriend Wikipedia zegt: ‘Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden’. Wat een heerlijke situatie! Volledig opgaan in waar je mee bezig bent. Dat is zoiets als constant beneveld zijn 😉 Onzin natuurlijk, maar er zit wel iets in! Topsporters die wekelijks in wedstrijden op de toppen van hun kunnen presteren, weten wat het is om in flow te zijn. De voetballer die een penalty mist of de tennisser die een dubbele fout slaat ‘zit teveel in zijn hoofd‘ en gaat  niet op in zijn spel.

Pareto

Het paretoprincipe is voor mij erg belangrijk ten aanzien van flow. In alles wat ik doe; werk, privé en ik-tijd probeer ik deze regel te hanteren. Deze 80-20 regel betekent voor mij dat ik in mijn werk 80% van mijn taken als leuk en zinvol ervaar en 20% als noodzakelijk. Het kan heel verhelderend zijn om voor jezelf een lijstje te maken en je werktaken naast elkaar te zetten. Aan de ene kant leuk en zinvol en in de tweede kolom de taken die je als noodzakelijk beschouwd. Als deze lijst te lang is zal de kans groter zijn dat je tijdens je werk minder momenten van flow ervaart en je werk als minder zinvol ervaart. Elimineer deze taken en kom tot een productievere en zinvollere dag.

Circle of influence

Een grote verstorende factor in het bereiken van flow is je Circle of influence en de Circle of concern.

flow
circle of influence voor meer flow

Ook hier wil ik weer een voorbeeld uit de topsport gebruiken. In het toptennis zie je regelmatig spelers die elke beslissing van de scheidsrechter in twijfel trekken waardoor er per game het hawkeye systeem ingezet moet worden. We kennen allemaal de schreeuwende en tierende John Mcenroe: ‘Are you F***** kidding me? You cannot be serious!’ nog wel. Hij was duidelijk bezig om de scheidsrechter te beïnvloeden. Helaas had dit vaak niet zoveel zin. John was dus bezig om veel energie te stoppen in zijn Circle of concern. Het verschil tussen deze twee is dat je de Circle of influence kan beinvloeden en de Circle of concern niet. In geval van Mcenroe had ik hem geadviseerd om zich te concentreren op zijn tennisstrategie en ademhaling tussen de punten door. Op deze zaken heeft hij tijdens de wedstrijd invloed en door zich hier op te concentreren is de kans groter dat hij in staat van flow de wedstrijd gemakkelijker en met meer plezier speelt.

Kijk hier naar John Mcenroe in actie 😉

 

Share Button

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *